این روزها که تب و تاب توسعه هوش مصنوعی همه جهان را در برگرفته است، اتحادیه اروپا ممیزی های سنگینی برای توسعه هوش مصنوعی قائل شده است. ممیزی هایی که نشان می دهد اتحادیه اروپا قصد دارد رویکرد خود در حوزه هوش مصنوعی را از رقبای قدرتمندی مانند ایالات متحده و چین متمایز کند.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، بر اساس برخی از آخرین اطلاعات موجود، سرمایه گذاری اروپا در حوزه هوش مصنوعی در سال ۲۰۱۶ حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار بود، این بودجه  ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار در آسیا و ۱۵ تا ۲۳ میلیارد دلار در آمریکای شمالی است. شاید این رقم این شائبه را ایجاد کند که اروپایی ها توجهی به هوش مصنوعی ندارند اما ماجرا کاملا برعکس است.

اتحادیه اروپا در حال حاضر به شدت در مورد قابل اطمینان بودن و البته تحت کنترل بودن تکنولوژی حساس شده است. اتحادیه به دنبال ایجاد حقوق اساسی و قوانین اخلاقی در حوزه هوش مصنوعی است و امیدوار است شکاف مالی این حوزه را نیز حداقل تا یک دهه آتی خاتمه دهد.

به منظور هدایت جهت درست هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا گروههای متخصص متعددی را تشکیل داده است. برای مثال  گروه کارشناس ارشد هوش مصنوعی اتحادیه اروپا شامل  ۵۲ کارشناس مستقل به نمایندگی از دانشگاه ها، صنایع و جامعه مدنی  است که اخیرا پیش نویس اولیه دستورالعمل های اخلاقی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی (AI)را تدوین کرده اند.

افزون بر اینها در اتحادیه اروپا برخی از نگرانی های بحرانی برجسته شده است. برای مثال شماره نخست فهرست امنیت به “شناسایی بدون رضایت” مرتبط است. درواقه بر اساس این قانون ردیابی افراد باید بر اساس یک چارچوب مشخص باشد و دولت ها حق ندارند شهروندان را بی اجازه رصد کنند.

این در حالی است که در برخی کشورها مانند چین اوضاع به شکلی کاملا متضاد است،  حتی در ایالات متحده نیز این سطح از قوانین وجود ندارد.

افزون بر این اتحادیه اروپا نگرانی هایی جدی در مورد روبات های انسان نما و دستیارهای صوتی و هوشمند دارد که اطلاعات کاربران را به طور مستقیم تحت نظر دارند. درواقع گرچه قوانین فعالی اتحادیه اروپا فعلا در سطح پیشنویس است اما نشان می دهد دغدغه های پارلمان اروپا برای احترام به حقوق شهروندان جدی است.

پس از دریافت بازخوردها و نظرات عمومی کارشناسان نسخه نهایی دستورالعمل ها را به کمیسیون در ماه مارس سال آینده ارائه می دهند.