نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد برترین هوش مصنوعی گوگل در حد آزمون ریاضی دبیرستان است. بر همین اساس است که طی روزهای اخیر شک و تردید و جنجال های متعددی در این زمینه ایجاد شده  است.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، دبیرستان های بریتانیا نوعی آزمون ریاضی دشوار دارند که بر اساس الگوریتم هایی مختلف انجام می شود. این بار در آزمون ریاضی از الگوریتم Google Deepmind استفاده شده است.

این آزمون ریاضی که برای دانش آموزان ۱۶ ساله اجرا می شود دقیقا در سطح هوش مصنوعی عمیق گوگل است. آزمون مدگور شامل الگوریتم های است که بر اساس دروس رسمی بریتانیا طراحی می شود.

محققان چندین نوع  هوش مصنوعی را آزمایش کرده اند و دریافتند که الگوریتم لازم برای ترجمه و ارزیابی هر یک سوال موجود در این آزمون شباهتی آشکار با الگوریتم هوش مصنوعی گوگل دارد. این آزمون سرشار از کلمات و نمادها و عملکردها، است.بر همین اساس نیز مشخص می شود که حتی یک مشکل ریاضی ساده نیازمند مقدار زیادی از توانایی های ذهنی است، بنابراین افراد یاد می گیرند که به صورت خودکار عملیات های ریاضی را اجرا کنند، دستورالعمل ها را انجام دهند، حفظ کنند و بدانند که چگونه کلمات را برای رسیدن به پاسخ اصلی معادلات تغییر دهند.

این در حالی است که هوش مصنوعی گوگل به معنای واقعی کلمه برای بررسی، اسکن  و ارزیابی الگوهای داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ساخته شده است. بنابراین جای تعجب است که را توانایی هوش مصنوعی گوگل و دانش آموزان برابر شده است.