یک سیستم هوش مصنوعی قرار است به پزشکان روستایی در چین کمک کند تا تشخیص و درمان بیماری بیماران را بهتر انجام دهند.

پژوهشگران بیمارستان Guangdong Second Provincial General  موفق به توسعه یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی شده اند که پزشکان روستاها توسط آن می توانند بیماری افراد را به طور دقیق تشخیص دهند. دنگ جینک ۳۵ ساله پزشک این روستا در شهرستان گوانگ دونگ خدمت می کند. این پزشک در کابینه پزشکی اش تنها یکگوشی پزشکی و یک فشارسنج جیوه ای داشت اما اکنون می خواهد با سیستم هوش مصنوعی روش درمان بیماری ها را تغییر دهد.

این سیتسم که Ding Bei نام دارد، یک اپلیکیشن درمان پزشکی است که دارای یک مانیتور قابل حمل است که تنها ۲٫۵ کیلوگرم وزن دارد. با این دستگاه، روستاییان می توانند به جای رفتن به بیمارستان های شهر به پزشک روستای خود مراجعه کنند و در آنجا تست نوار قلب خود را انجام دهند.

این برنامه هوش مصنوعی به طور مشترک توسط بیمارستان عمومی گونگ دونگ و یک شرکت تحقیقاتی علمی توسعه داده شده است. به گفته این پزشک سیستم هوش مصنوعی بیش از ۱۱۸۰۰۰ اصطلاح پزشکی و ۳۰۰ میلیون پرونده بیمارستان ها را گردهم آورده است.