یک دانشمند ایرانی به رهبری گروهی مشغول توسعه سیستمی مبتنی بر موبایل است که با کمک هوش مصنوعی تخمک گذاری زنان را بررسی کند.

هادی شفیعی دانشمندان ایرانی دانشگاه هاروارد مشغول توسعه فناوری نوینی شده که با کمک گوشی هوشمند، بزاق کاربران خانم را برای بررسی باروری یا همان تخمک گذاری آنها می سنجد.
این درحالی است که به طور معمول زنان برای بررسی باروری خود باید آزمایش ادرار انجام دهند. درهمین راستا گروهی از محققان دانشگاه بریگام و بیمارستان زنان وابسته به دانشگاه هاروارد به سرپرستی شفیعی در حال توسعه روشی هستند که یک جایگزین بهتر و مبتنی بر آزمایش بزاق با گوشی است.
به گفته محققان هزینه کیت های آزمایش خانگی طی زمان بالا می رود علاوه بر آن کاربران به سختی می توانند نتیجه را درک کنند. اما روش آنها برای ایجاد سیستمی است که می توان بارها آن را استفاده کرد و نتایج واضحی را روی نمایشگر موبایل کاربر ارائه می کند.
برای استفاده از این سیستم زنان باید نمونه ای از بزاق را روی یک اسلاید شیشه ای قرار دهند با خشک شدن بزاق، سیستم تخمک گذاری را مشخص می کند.
این اسلاید (صفحه شیشه ای) درون یک دستگاه نوری قرار می گیرد که روی دوربین موبایل است. یک اپلیکشین مجهز به هوش مصنوعینمونه را بررسی و تحلیل و در نهایت تعیین می کند تخمک گذاری در حال وقوع است یا خیر.
این اپلیکیشن با بیش از ۱۵۰۰ تصویر از نمونه های بزاق تخمک گذاری و غیر تخمک گذاری آموزش داده شده است.
این سیستم برای ۶ زن که قبلا آزمایش ادرار داده بودند، انجام شد و با دقت ۹۹ درصد تخمک گذاری را تشخیص داد.
البته قبل از عرضه تجاری این سیستم باید روی افراد بیشتری آزمایش شود.
این پژوهش در ژورنال Lab on a Chipمنتشر شده است.
منبع: مهر