بر هیچکس پوشیده نیست که علوم سخت افزار، کامپیوتر و هوش مصنوعی، یکی از بزرگترین بخش های ارتش های مدرن جهان را شکل می دهند؛ هوش مصنوعی در حوزه غیر نظامی، کمی نگران کننده ظاهر شده است؛ از خودروهای خودران گرفته تا احتمال جایگزینی ربات ها با انسان در بخش های مختلف کاری و بیکاری انسان های بسیاری در سراسر جهان، تنها بخشی از تبعاتی هستند که هوش مصنوعی و پیشرفت های آن به همراه دارد.

اینک کشور “چین” از یک خطر بلقوه دیگر سخن می گوید؛ کارشناسان و سیاستمداران در چین نگران هستند که سرعت بالا و عجله به منظور استفاده از هوش مصنوعی (AI) در تجهیزات نظامی، منجر به جنگی ناخواسته در جهان شود. به عنوان مثال یکی از مقامات نظامی چین، به هواپیماهای بدون سرنشین اشاره کرده است که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا، پیشرفته ترین مدل های آن را در اختیار دارد؛ این هواپیماها با ویژگی های هوشمند خود، از دستورات انسانی بی نیاز بوده و می توانند در منطقه ای مشخص به انجام عملیات بپردازند.

اما چین آنها بدون استقلال و تصمیم گیری انسانی توصیف کرده است که می تواند با هوش مصنوعی خود، با هر هدفی که سر راهش باشد درگیر شود. وی اضافه کرده است که بر خلاف هواپیماهای هوشمند آمریکا، مدل های چینی تا این حد از خود اختیار نداشته و به سادگی با اهداف درگیر نخواهند شد. هواپیماهای بدون سرنشین به دلیل هزینه پایین تر از یک جت جنگی مدرن و البته عدم تلفات انسانی، بیش از هر ابزار نظامی دیگری مورد استفاده ارتش ها قرار می گیرند.

ربات هوشمند نظامی آمریکا

هوش مصنوعی در تجهیزات نظامی، می تواند بدون مداخله انسانی و تصمیم گیری های آنی همراه باشد؛ هوش مصنوعی در این راستا تنها نبوده و “یادگیری عمیق” به همراه “شبکه های عصبی” نیز بافتی را تشکیل می دهند که یک ابزار نظامی هوشمند می تواند با استناد به داده های خود، تصمیم گیری کرده و یک هدف را نابود سازد. عامل خودمختاری در این میان بزرگترین نگرانی برخی از منتقدان به مسابقه تسلیحات هوشمند جهانی است. حتی چینی ها نیز اعتقاد دارند که آمریکا بیشترین توان هوش مصنوعی را در ادوات نظامی داشته و از این رو قدرت نخست جهان به شمار می رود.

چینی ها به شدت نگران این رقابت و عواقب احتمالی آن هستند. هر چند که هنوز اخبار چندان مهمی از درگیری سیستم های نظامی هوشمند گزارش نشده است، اما این نگرانی برای برخی از کشورها وجود دارد. شاید هم این یک بازی سیاسی از طرف کسانی است که نگران قدرت نظامی آمریکا هستند.

منبع