پروژه شماره ۱۱ – بررسی تقطیع مبتنی برلبه با opencv

هدف: بررسی تقطیع مبتنی برلبه

کد: کد این پروژه را به زبان c++ و با کمک opencv

گزارش: فایل گزارش در قالب word , pdf می باشد و حاوی پاسخ به سوالات زیر می باشد.کدهای استفاده شده در گزارش توضیح داده نشده است.(۲۲ صفحه)

حتما توجه داشته باشید که برای اجرای کد باید OPENCV بر روی ویژوال استادیو نصب شده باشد.

تهیه پروژه


بخش ۱

الف) لبه یاب سوبل و نواتیا ببو را باهم مقایسه کرده و مزایا و معایبشان را به طور خلاصه ذکر کنید. نتیجه اعمال این دو لبه یاب را بر تصویر دلخواه نشان دهید. فیلترهای نواتیا ببو در ادامه آمده است.

1

2

3

ب) به طور خلاصه توضیح دهید لبه یاب کنی چگونه عمل می کند. هدف از کرنل گوسی در این لبه یاب چیست؟ این لبه یاب را بر تصویر شماره ۴ اعمال کنید.

4

ج) لبه یاب کنی سه پارامتر دارد، تغییر مقدار این پارامترها چه تاثیری بر نتیجه حاصله دارد؟ اندازه کرنل ۳،۵ و ۷ را بر تصویری ،دلخواه اعمال کرده ونتیجه را مقایسه کنید. اگر آستانه بالا را از ۲۵۵ به ۱۲۸ تغییر دهیم چه تغییری بر تصویر نهایی ایجاد می شود؟ نتیجه تغییر آستانه پایین از ۱ به ۲۲۰ چیست؟

5

د) لبه یاب کنی نسبت به لبه یاب های کلاسیک (مثل سوبل و نواتیا ببو) چه مزایا و معایبی دارد؟ نتیجه این دو روش را مقایسه کنید.


بخش ۲

الف) یکی از روش های تشخیص خط، استفاده از تبدیل هاف است. معمولا ورودی تبدیل هاف چیست؟ تبدیل هاف را بر تصویری شامل خطوط اعمال کرده و خطوط بدست آمده را رسم کنید.

6

ب) نویز چه تاثیری بر تبدیل هاف دارد؟ برای بررسی این سوال، به تصویر حاصل از لبه یاب ، نویز گوسی اضافه کرده و تبدیل هاف  را اعمال کنید. تبدیل هاف تا چه واریانسی از نویز گوسی را میتواند تحمل کند و خطوط را تشخیص دهد؟ (تصویر شماره ۵)

7

ج) تبدیل دایره هاف را بر تصویری شامل اشکال دایره ای اعمال کرده و پارامترهای آن را به گونه ای تنظیم کنید که دایره ها را بیابد.

8


بخش ۳

الف) کانتور چیست؟ در openCV  چه توابعی برای پیدا کردن کانتور و یافتن خصوصیات آن تعریف شده است؟ به طور خلاصه توضیح دهید.

ب) تابع findContour از چه روشی برای تعیین پیرامون استفاده می کند؟ پارامتر های این تابع چیست؟ این تابع را بر روی یک تصویر اعمال کرده و نتیجه را نشان دهید.

9


بخش ۴

با استفاده از آنچه در این بخش از درس خواندید (تقطیع مبتنی بر لبه) تصویر شماره ۶ را قطعه بندی کنید. روش مورد استفاده خود را به طور خلاصه توضیح دهید. به چه علتی این روش را انتخاب کردید؟

19

اشتراک اجتماعی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *