مقالات هوش مصنوعی

2020-01-19

عنوان مقاله: Evolving artificial neural networks with feedback

چکیده مقاله: شبکه های عصبی در مغز بعضی اوقات بیش از ۶۰٪ اتصالات بازخورد را دارند که غالباً دارای وزن سیناپسی کوچک هستند. با این تفاوت که، چگونگی معرفی بازخورد در شبکه های عصبی مصنوعی مشخص نیست. در اینجا ما از آنتروپی انتقال در مسیرهای پیشخوردی شبکه های عمیق استفاده می کنیم تا نامزدهای بازخورد […]

بیشتر بخوانید
2020-01-15

عنوان مقاله: A Preliminary Approach for Learning Relational Policies for the Management of Critically Ill Children

چکیده مقاله: استفاده بیش از اندازه از سوابق بهداشتی الکترونیکی، استخراج خط مشی های پزشکی را از پرونده بیماران، برای کمک به توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بالینی را ممکن ساخته است. ما یک چارچوب یادگیری رابط آماری تقویتی (SRL) را برای یادگیری قوانین احتمالی از سوابق کلینیکی بیمارستان برای مدیریت پارامترهای فیزیولوژیکی کودکان […]

بیشتر بخوانید
2020-01-15

عنوان مقاله: Exploiting Language Instructions for Interpretable and Compositional Reinforcement Learning

چکیده مقاله: در این مقاله ، ما یک روش جایگزین برای ساخت یک عامل ترکیبی از طریق استفاده از یک طبقه بندی کننده تشخیصی ارائه می دهیم. به دلیل نیاز به عوامل قابل توضیح در فرآیندهای تصمیم گیری اتوماتیک ، ما سعی می کنیم فضای نهان را از یک عامل RL تفسیر کنیم تا هدف […]

بیشتر بخوانید
2020-01-12

عنوان مقاله: Supervised Discriminative Sparse PCA with Adaptive Neighbors for Dimensionality Reduction

چکیده مقاله: کاهش ابعاد یک عمل مهم در تجسم اطلاعات ، استخراج ویژگی ها ، خوشه بندی ، رگرسیون ، طبقه بندی و به خصوص برای پردازش داده های پر نویزاست. با این حال ، بیشتر رویکردهای موجود ساختار عمومی یا محلی داده ها اما نه هردو، را حفظ می کنند. رویکردهایی که فقط ساختار […]

بیشتر بخوانید
2020-01-12

عنوان مقاله: Robust Facial Landmark Detection via Aggregation on Geometrically Manipulated Faces

چکیده مقاله: در این مقاله ، ما یک روش عملی برای مسئله تشخیص نشانه های صورت ارائه می دهیم. روش پیشنهادی در برخی اشکال بزرگ و اشکال متنوع ممکن است با تغییر شکل اشکال مواجه شود. برای رسیدگی به تغییرات شکل ، ما روشمان را با تجمیع تصاویر صورت دستکاری شده تجهیز می کنیم. چارچوب […]

بیشتر بخوانید
2020-01-09

عنوان مقاله: Intelligent fuzzy sliding mode control for complex robot system with disturbances

چکیده مقاله: این یک کار چالش برانگیز برای کنترل سیستم ربات پیچیده با برخی اختلالات است. برای حل این اختلالات، یک روش کنترل حالت آبشاری هوشمند فازی در این مقاله ارائه شده است. در مرحله اول ، مدل دینامیکی سیستم ربات پیچیده تحت اختلالات ارائه شده است. سپس بر اساس ترکیبی از کنترل حالت آبشاری […]

بیشتر بخوانید
2020-01-05

عنوان مقاله: Learning Automata Clustering

چکیده مقاله: خوشه بندی نقاط داده ها یک مرکز تحقیقاتی ژرف در تاریخ الگوریتم های یادگیری ماشین بوده است. در این مقاله با استفاده از آتاماتاهای یادگیرکه دارای تصمیمات مستقل هستند ، الگوریتم خوشه بندی آتاماتای یادگیر ارائه شده است. در خوشه بندی آتاماتای یادگیر ، هر نقطه از داده ها به یک آتاماتای یادگیر […]

بیشتر بخوانید
2020-01-04

عنوان مقاله: A multi-population differential evolution algorithm based on cellular learning automata and evolutionary context information for optimization in dynamic environments

چکیده مقاله: در این مقاله یک الگوریتم تکامل دیفرانسیل چند جمعیتی برای رفع مشکلات بهینه سازی پویا ارائه شده است. در روش پیشنهادی ، یک آتاماتای یادگیر سلولی با کنترل تطبیقی طرح های به روزرسانی شده ، رفتار هر زیر گروه را تنظیم می کند. با تغییر محیط با گذشت زمان ، جمعیت در حال […]

بیشتر بخوانید
2020-01-03

عنوان مقاله: A new pattern recognition model for gas kick diagnosis in deepwater drilling

چکیده مقاله: علاقه زیادی برای به کارگیری متدهای تشخیص الگو در داده های تصویربرداری عصبی آناتومیکی وجود دارد ، اما تاکنون تحقیقات نسبتاً کمی درباره چگونگی به دست آوردن ویژگی های تصویر به منظور انجام دقیق ترین پیش بینی ها صورت گرفته است. در این مقاله از یک روش یادگیری ماشین پردازش گاوسی برای پیش […]

بیشتر بخوانید
2020-01-01

عنوان مقاله: Time Series Classification Through Visual Pattern Recognition

چکیده مقاله: در این مقاله ، رویکرد جدیدی برای طبقه بندی سری های زمانی ارائه شده است. این ،سری های زمانی را به یک فضای دو بعدی دامنه (مقادیر سری زمانی) و تغییر دامنه (افزایش) تبدیل می کند. پس از آن ، از این نمایه برای ترسیم داده ها استفاده می کند. یک شکل برای […]

بیشتر بخوانید