مقالات هوش مصنوعی

2020-03-04

عنوان مقاله: Toward dynamical crowd control to prevent hazardous situations

چکیده مقاله: معمول است که جمعیت زیادی برای شرکت در بازی ها ، نمایشگاه ها ، راهپیمایی های سیاسی و سایر رویدادها جمع شوند. بنابراین ، طرح های دقیق و برنامه های عملیاتی برای اطمینان از حرکت ایمن و کارآمد مردم در این محیط های شلوغ ساخته شده است. با این حال ، ازدحام ایجاد […]

بیشتر بخوانید
2020-03-04

عنوان مقاله: omparative Analysis of Single and Hybrid Neuro-Fuzzy-Based Models for an Industrial Heating Ventilation and Air Conditioning Control System

چکیده مقاله: ترکیبی از روشهای یادگیری ماشین با تکنیک های محاسبات نرم یک رویکرد اساسی برای بهبود عملکرد مدل های پیش بینی است. به ویژه ، مدل های یادگیری ماشین ترکیبی محبوبیت زیادی در پیشرفت سیستم های کنترل عملکرد بالا دارند. در این مقاله دو مدل ترکیبی از سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار بهینه سازی ازدحام […]

بیشتر بخوانید
2020-03-04

عنوان مقاله: Graph based skill acquisition and transfer Learning for continuous reinforcement learning domains

چکیده مقاله: از آنجا که الگوریتم های یادگیری تقویتی از تعمیم یافتن در حوزه های مختلف رنج می برند ، تعمیم چالش برانگیزترین مسئله در این زمینه است. کسب مهارت و یادگیری انتقال هم تکنیک های موفقی برای غلبه بر چنین مشکلی است که منجر به پیشرفت های بزرگ در عملکرد یادگیری عامل می شود. […]

بیشتر بخوانید
2020-03-04

عنوان مقاله: Reinforcement learning-based control of drug dosing for cancer chemotherapy treatment

چکیده مقاله: تهدید روزافزون سرطان برای زندگی انسان و میزان بهبود این بیماری با درمان مؤثر ، موجب تحقیقات در زمینه های مختلف مرتبط شده است. این تحقیق کارآزمایی بالینی را شکل داده و بر ضرورت برنامه ریزی صحیح شیمی درمانی سرطان برای اطمینان از درمان مؤثر و ایمن تأکید کرده است. اکثر روشهای کنترل […]

بیشتر بخوانید
2020-03-04

عنوان مقاله: Textual analysis and visualization of research trends in data mining for electronic health records

چکیده مقاله: داده کاوی پزشکی یکی از تکنیک های بسیار مورد استفاده برای کشف دانش نهفته از پایگاه داده ها است که به نوبه خود به تصمیم گیری های بالینی کمک می کند. در دهه گذشته ، داده کاوی پزشکی به سرعت پیشرفت کرده است. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل روند تحقیقات و […]

بیشتر بخوانید
2020-03-04

عنوان مقاله: Reinforcement Learning in FlipIt

چکیده مقاله: یادگیری تقویتی موفقیت زیادی در بازی هایی مانند شطرنج ، تخته نرد و Go نشان داده است. اگرچه ، در اکثر این بازی ها ، عوامل در همه زمان ها آگاهی کامل از محیط دارند. در این مقاله ، ما یک مدل یادگیری عمیق را توصیف می کنیم که با استفاده از یادگیری […]

بیشتر بخوانید
2020-02-20

عنوان مقاله: Designing Interaction for Multi-agent Cooperative System in an Office Environment

چکیده مقاله: سیستم هوشمند آتی شامل انواع مختلفی از عوامل مصنوعی مانند ربات های سیار، زیرساخت های خانه های هوشمند یا دستگاه های شخصی خواهد شد که داده ها را به اشتراک می گذارند و با یکدیگر برای اجرای کارهای خاص همکاری می کنند. طراحی یک رابط کارآمد انسان و ماشین ، که می تواند […]

بیشتر بخوانید
2020-02-20

عنوان مقاله: BADGR: An Autonomous Self-Supervised Learning-Based Navigation System

چکیده مقاله: ناوبری ربات های سیاربه طور معمول به عنوان یک مسئله هندسی در نظر گرفته می شود ، که در آن هدف ربات درک هندسه محیط به منظور ناوبری در مسیرهای بدون برخورد به سمت هدف مورد نظر است. با این حال ، ممکن است، یک نمای کاملاً هندسی از محیط برای بسیاری از […]

بیشتر بخوانید
2020-02-20

عنوان مقاله: Geometric Dataset Distances via Optimal Transport

چکیده مقاله: مفهوم تشابه وظیفه در هسته پارادایمهای مختلف یادگیری ماشینی مانند تطبیق دامنه و فرا یادگیری است. روشهای فعلی برای تعیین کمیت آن اغلب اکتشافی هستند ، فرضیه های قوی را در مورد برچسب ها در انجام وظایف می سازند ، و بسیاری از آنها با معماری وابسته هستند و به پارامترهای بهینه خاص […]

بیشتر بخوانید
2020-02-20

عنوان مقاله: A deep-learning view of chemical space designed to facilitate drug discovery

چکیده مقاله: پروژه های کشف مواد مخدر مستلزم چرخه های طراحی ، سنتز و آزمایش است که یک سری مولکول های شیمیایی مرتبط با آن را تولید می کند که خواص آن ، مانند پیوند به یک پروتئین هدف مشخص ، به تدریج متناسب با یک هدف خاص کشف مواد مخدر است. استفاده از فن […]

بیشتر بخوانید