مقالات هوش مصنوعی

2020-01-05

عنوان مقاله: Learning Automata Clustering

چکیده مقاله: خوشه بندی نقاط داده ها یک مرکز تحقیقاتی ژرف در تاریخ الگوریتم های یادگیری ماشین بوده است. در این مقاله با استفاده از آتاماتاهای یادگیرکه دارای تصمیمات مستقل هستند ، الگوریتم خوشه بندی آتاماتای یادگیر ارائه شده است. در خوشه بندی آتاماتای یادگیر ، هر نقطه از داده ها به یک آتاماتای یادگیر […]

بیشتر بخوانید
2020-01-04

عنوان مقاله: A multi-population differential evolution algorithm based on cellular learning automata and evolutionary context information for optimization in dynamic environments

چکیده مقاله: در این مقاله یک الگوریتم تکامل دیفرانسیل چند جمعیتی برای رفع مشکلات بهینه سازی پویا ارائه شده است. در روش پیشنهادی ، یک آتاماتای یادگیر سلولی با کنترل تطبیقی طرح های به روزرسانی شده ، رفتار هر زیر گروه را تنظیم می کند. با تغییر محیط با گذشت زمان ، جمعیت در حال […]

بیشتر بخوانید
2020-01-03

عنوان مقاله: A new pattern recognition model for gas kick diagnosis in deepwater drilling

چکیده مقاله: علاقه زیادی برای به کارگیری متدهای تشخیص الگو در داده های تصویربرداری عصبی آناتومیکی وجود دارد ، اما تاکنون تحقیقات نسبتاً کمی درباره چگونگی به دست آوردن ویژگی های تصویر به منظور انجام دقیق ترین پیش بینی ها صورت گرفته است. در این مقاله از یک روش یادگیری ماشین پردازش گاوسی برای پیش […]

بیشتر بخوانید
2020-01-01

عنوان مقاله: Time Series Classification Through Visual Pattern Recognition

چکیده مقاله: در این مقاله ، رویکرد جدیدی برای طبقه بندی سری های زمانی ارائه شده است. این ،سری های زمانی را به یک فضای دو بعدی دامنه (مقادیر سری زمانی) و تغییر دامنه (افزایش) تبدیل می کند. پس از آن ، از این نمایه برای ترسیم داده ها استفاده می کند. یک شکل برای […]

بیشتر بخوانید
2019-12-31

عنوان مقاله: A hybrid PSO-SVM model based on clustering algorithm for short-term atmospheric pollutant concentration forecasting

جکیده مقاله: آلودگی هوا می تواند به طیف گسترده ای از خطرات منجر شود و می تواند بیشتر ارگانیسم های روی زمین را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ، مدیریت و کنترل آلودگی هوا برای بسیاری از کشورها در اولویت اصلی قرار گرفته است. پیش بینی غلظت آلاینده های جوی کوتاه مدت موثر (SAPCF) می […]

بیشتر بخوانید
2019-12-30

عنوان مقاله: The rise of deep learning in drug discovery

چکیده مقاله: طی دهه گذشته، یادگیری عمیق به موفقیت قابل ملاحظه ای در انواع حیطه های تحقیقاتی هوش مصنوعی دست یافته است. این فناوری که از روی تحقیقات قبلی در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی تکامل یافته است، نشان داده شده که عملکرد برتری نسبت به سایر الگوریتم های یادگیری ماشینی در حیطه هایی نظیر […]

بیشتر بخوانید
2019-12-28

عنوان مقاله: Applying fuzzy theory in selecting the image quality factors of 3D televisions

چکیده مقاله: با پیشرفت تکنولوژی ، تلویزیونهای سه بعدی نیز نسبت به تلویزیون های قبلی برتری پیدا کرده اند. این مقاله با استفاده از تئوری فازی یک گروه از فاکتورهای کیفیت تصویر تلویزیون سه بعدی و وزن هر یک از آنها را به دست می آورد. چندین عامل کیفیت تصویر تلویزیون سه بعدی بر اساس […]

بیشتر بخوانید
2019-12-28

عنوان مقاله: Online Algorithms for Multiclass Classification using Partial Labels

چکیده مقاله: در این مقاله ، ما الگوریتم های آنلاین را برای طبقه بندی چندکلاسی با استفاده از برچسب های جزئی پیشنهاد می کنیم. ما دو نوع از Perceptron به نام Avg Perceptron و Max Perceptron را پیشنهاد می کنیم تا با داده های دارای برچسب جزئی مقابله کنند. ما همچنین Avg Pegasos و Max […]

بیشتر بخوانید
2019-12-27

عنوان مقاله: Characterizing the Decision Boundary of Deep Neural Networks

چکیده مقاله: شبکه های عصبی عمیق و به ویژه طبقه بندی کننده های عصبی عمیق به بخشی جدایی ناپذیر در بسیاری از برنامه های مدرن تبدیل شده اند. با وجود موفقیت عملی آنها ، ما هنوز دانش محدودی در مورد نحوه عملکرد آنها داریم و تقاضا برای چنین موضوعی روز افزون است. در این راستا […]

بیشتر بخوانید
2019-12-26

عنوان مقاله : A Defining AI in Policy versus Practice

توضیحات مقاله : نگرانی های اخیر در مورد مضرات فن آوری های اطلاعات ، انگیزه در نظر گرفتن اقدامات نظارتی برای جلوگیری یا محدود کردن پیشرفت های خاص در زمینه هوش مصنوعی (AI) است. مداخلات قانونی و نظارتی مستلزم تعاریف توافق شده است ، اما اجماع پیرامون یک تعریف از هوش مصنوعی گریزان است ، […]

بیشتر بخوانید