مقالات هوش مصنوعی

2019-12-26

عنوان مقاله : A conditional fuzzy inference approach in forecasting

توضیحات مقاله : این مقاله یک رویکرد استنتاج فازی شرطی (CF) در پیش بینی را معرفی می کند. این رویکرد پیشنهادی قادر است قواعد فازی (FR) را مشروط به مجموعه ای از محدودیت ها کند. این انتخاب قانون مشروط ، قوانین ضعیف را دور می زند و پیش بینی های تولید شده فقط بر اساس […]

بیشتر بخوانید