سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی با الگوبرداری از ساختار زیستی انسانها مدلسازی می شوند اما همه می دانند که عملکرد سیستم بینایی آنها چیزی کاملا متفاوت از انسانهاست. داستان از چه قرار است؟

به گزارش خانه هوش مصنوعی ، امروزه فناوری طراحی و توسعه سیستمهای هوش مصنوعی پیشرفت خیره کننده ای داشته است. حالا دیگر سیستم بینایی رایانه ای از نسخه مدرنی از الگوریتمهای تشخیص چهره استفاده می کنند که کمترین خطای ممکن را برجای می گذارند. به بیان بهتر، حالا این سیستمها به مرحله ای رسیده اند که می توانند وجود گربه در یک تصویر را به خوبی شناسایی کنند. اما اینگونه شیوه تشخیص با آنچه که ما درباره انسانها می دانیم متفاوت از یکدیگر هستند.

اکثر سیستمهای بصری رایانه ای برای تشخیص دقیق عناصر موجود در یک تصویر از شبکه های عصبی استفاده می کنند که در ساخت آنها از سیستم عصبی انسان الهام گرفته شده است. از آن گذشته، ساختارشان نیز به سیستم عصبی انسان شباهت زیادی دارد.

اکنون نتایج مطالعه ای که توسط محققان فیس بوک و انستیتو فناوری ویرجینیا انجام شده که نشان می دهد به رغم وجود شباهتهای زیادی میان شبکه های عصبی هوش مصنوعی و سیستم عصبی انسان، نباید تصور کرد که این دو به یک شیوه یکسان یا شبیه هم عمل می کنند.

محققان در این پروژه هوش مصنوعی و گروهی از داوطلبین را در برابر تصاویر یکسان مبهمی قرار دادند. در ادامه بخشهایی از این تصاویر برای داوطلین و هوش مصنوعی از ابهام خارج شده تا توانایی آنها در تشخیص به درستی سنجیده شود.

محققان از الگوریتمهای مختلفی در سیستم هوش مصنوعی برای سنجش توان شناسایی تصاویر استفاده کردند و در نهایت مشخص شد انسان و هوش مصنوعی از مشخصه های بصری متفاوتی برای رسیدن به نتایج مشابه استفاده می کنند.

منبع: technologyreview

مترجم: مهدی پیرگزی