بنیان‌گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت کشور چین طی ۵ سال آینده ۵۰۰ عضو هیات علمی و ۵ هزار دانشجو را در حوزه هوش مصنوعی تربیت خواهد کرد.

 به گفته جعفر مهراد،بنیان‌گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، وزارت آموزش چین برنامه عملیاتی را برای توسعه هوش مصنوعی در دانشگاه‌های این کشور به مرحله اجرا درآورده است.

وی افزود: «طرح عملیاتی وزارت آموزش چین براین اساس است که دانشگاه‌های این کشور باید هوش مصنوعی را از طریق تقویت دانش در مبانی نظری هوش مصنوعی، انجام تحقیقات فن‌آورانه و با دستیابی به پیشرفت‌های نوآورانه ترویج و توسعه دهند».

بنیان‌گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی اضافه کرد: «این طرح عملیاتی سه هدف را برای دانشگاه‌های چین تعیین کرده است».

مهراد گفت: «اولین هدف این است که تا سال ۲۰۲۰ هدف دانشگاه‌های چین با بهینه سازی سیستم‌ها، محقق کردن توسعه رشته‌های علوم و فناوری و ارتقای نوآوری علمی، با نسل جدیدی از هوش مصنوعی مواجه خواهند شد».

وی افزود: «چین امیدوار است تا سال ۲۰۲۵ دانشگاه‌های این کشور بتوانند تحقیقات نظری در حوزه هوش مصنوعی را انجام دهند و به تعدادی از نوآوری‌های بدیع و تازه دسترسی پیدا کنند».

بنیان‌گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: «علاوه بر توانمندی‌های نوآوری، انتظار می‌رود تا دانشگاه‌های چین نیروهای انسانی متخصص مرتبط با هوش مصنوعی را به منظور پشتیبانی موثر از صنایع، بازسازی اقتصادی و ایجاد جامعه ای هوشمند تربیت کنند».

مهراد افزود: «در مرحله سوم، تا سال ۲۰۳۰، دانشگاه‌های چین به مراکز مهم نوآوری هوش مصنوعی در جهان تبدیل خواهند شد».

وی گفت: «در طرح عملیاتی هوش مصنوعی، روابط بین رشته‌ای میان هوش مصنوعی و رشته‌هایی مانند ریاضیات، فیزیک، روانشناسی و جامعه شناسی نیز تعریف شده است».

بنیان‌گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: «تربیت ۵۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه و پنج هزار دانشجو طی پمچ سال آینده از از هدف‌های دیگر طرح عملیاتی هوش مصنوعی است».

منبع: مهر