ارسال مطلب

نویسندگان گرامی،لطفاً برای ارسال مطالب نکات زیر را در نظر داشته باشید:

  • موضوع حتما مرتبط با هوش مصنوعی باشد.
  • قبل از ارسال حتما از نبودن مطلب ارسالی در وب سایت اطمینان حاصل کنید.
  • موضوعات به روز و جدید باشند.
  • از ترجمه اخبار مرتبط با هوش مصنوعی به شدت استقبال میکنیم.
  • اسم و ایمیل نویسنده جهت قرار گرفتن در صفحه نویسندگان ارسال گردد.
  • منبع ذکر گردد.

به زودی فعال می گردد.

به زودی فعال می گردد.

به زودی فعال می گردد.

به زودی فعال می گردد.

  • تعداد ویدئو ارسالی 20%
  • تعداد فایل ارسالی 45%
  • تعداد تصاویر ارسالی 95%
  • تعداد برنامه ارسالی 76%

ورود به کانال خانه هوش مصنوعی

امیدواریم در کنار هم بتوانیم یک منبع اطلاعاتی خوب برای هوش مصنوعی در ایران به زبان فارسی ایجاد کنیم.برای مشاهده آخرین اخبار به کانال خانه هوش مصنوعی بپیوندید

عضویت